TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN YHTEENVETO

Tämä on lyhyt yhteenveto tietosuojakäytännöstä (jäljempänä ”käytäntö”), jonka mukaisesti NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company käsittelee henkilötietoja (yhtiön rekisteröity toimipaikka: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Unkari; Y-tunnus: Cg.01-09-891838; verotunniste: 13357845-2-44; sähköpostiosoite: info@naviextras.com) (jäljempänä ”NNG”). Saat tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä käytännön täydellisestä versiosta, joka on saatavilla jäljempänä. Huomaa, että vain käytännön täydellinen versio katsotaan kokonaiseksi ja tiedoiltaan riittäväksi. Tämän yhteenvedon tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, miten NNG käsittelee henkilötietoja.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus Tuotteiden tuominen saataville sekä sivuston ja InControlTouch Mapupdaterin (tai minkä tahansa muun NNG:n mahdollisesti toimittaman yhteyskanavan) käyttäjien rekisteröitymisen hallinnointi Uutiskirjeiden lähettäminen Yhteistyö kumppanin kanssa, jonka tarkoituksena on ilmoittaa käyttäjälle käytettävissä olevasta sisällöstä ja päivityksistä, joihin käyttäjä on oikeutettu
Tähän liittyvä käytännön osio: 2.4.3.
Rekisterinpitäjä
 • NNG
 • NNG
 • NNG
 • Kumppani
Käsiteltyjen henkilötietojen laajuus
 1. käyttäjän rekisteröintiin liittyvät käsitellyt tiedot:
  • käyttäjän nimi;
  • käyttäjän sähköpostiosoite
  • käyttäjän hajautettu salasana
  • käyttäjän osoite / laskutusosoite
  • pysyvä tai tilapäinen asuinmaa
  • käyttäjän aktiivisuus.
 2. Laitteen tunnistukseen liittyvät käsitellyt tiedot:
  • merkki ja malli laitteen tunnistamiseksi;
  • SWID (tunnus, joka on luotu VIN-numerosta yksisuuntaisen hajautusfunktion avulla);
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numero;
  • ohjelmistoversio;
  • ensimmäinen käyttökerta (laitteen ensimmäisen GPS-paikannuksen ajankohta);
  • VIN-numero.
 • käyttäjän nimi;
 • käyttäjän sähköpostiosoite
 • automaattisesti käsitellyt tiedot:
  • käyttäjän hänelle lähetetyille uutiskirjeille tekemät toimenpiteet (eli onko hän avannut viestin, kuinka monta kertaa hän on napsauttanut sitä tai onko hän lukenut sen kokonaan) sekä palautuneiden viestien määrä
  • laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio
  • käyttäjän sähköpostiohjelman tyyppi ja versio
  • laitteen tyyppi (esimerkiksi sen valmistaja, katsotaanko laite puhelimeksi sekä näytön tarkkuus)
  • laitteen IP-osoite ja paikkatiedot (eli maa- ja aluetiedot).
 • VIN-numero;
 • viimeisen päivityksen päivämäärä;
 • Päivityksen versio;
 • Kuponkikoodi tai prepaid-koodi.
Oikeudellinen perusta
 • Käyttäjän suostumus.
 • Käyttäjän suostumus.
 • Aika, jonka tuote on saatavilla ja jonka aikana NNG tukee sitä, tai niin kauan, kunnes käyttäjä sulkee tilinsä tai peruu suostumuksensa.
Tietojenkäsittelijä
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • Salesforce.com

Tiedonsiirto

NNG voi välittää seuraavat käyttäjän tiedot ETA-alueella toimivalle kumppanille:
 • VIN-numero;
 • viimeisen päivityksen päivämäärä;
 • Päivityksen versio;
 • kuponkikoodi tai prepaid-koodi.

Näiden tietojen siirtoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot annetaan tämän käytännön kohdassa 3.4.2.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä ”käytäntö”) on julkaistu ja astunut voimaan 24.5.2018.

 1. MÄÄRITELMÄT

  Yhdistetyt palvelut ovat sijaintiin perustuvia palveluita (paikallishaku, liikennetiedot, polttoaineen hinta, säätiedot jne.), jotka edellyttävät, että laitteessa on verkkoyhteys (datayhteys SIM-kortilla tai Bluetoothin kautta, langaton Internet-yhteys, TMC-vastaanotin tms.).

  Sisältö tarkoittaa karttoja, kiinnostavia kohteita, kolmiulotteista sisältöä, puheääniä, kielitiedostoja sekä muuta navigointiin liittyvää sisältöä, jota voidaan ladata laitteeseen ja käyttää ohjelmalla.

  Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa kiintolevyllesi ja jota sivusto ja InControlTouch Mapupdater käyttävät jäljempänä osiossa Evästeet kuvatulla tavalla.

  Laite tarkoittaa autossa sisäänrakennettuna olevaa navigointijärjestelmää.

  Ilmainen tuote tarkoittaa päivityksiä, sisältöä ja yhdistettyjä palveluita, joihin käyttäjä on oikeutettu korvauksetta Mapcare-jakson aikana.

  Yleinen tietosuoja-asetus eli tietosuoja-asetus tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.

  Mapcare-jakso tarkoittaa kolmen vuoden jaksoa, jolloin ilmainen tuote on saatavissa ja toimitetaan käyttäjälle.

  NNG tarkoittaa tämän tuotteen toimittanutta yhtiötä nimeltään NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.

  Rekisteröity toimipaikka: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Unkari
  Rekisteröintioikeus: Budapestin alueellinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék)
  Yhtiön rekisteröintinumero: 01-09-891838
  Veronumero: 13357845-2-44
  Sähköpostiosoite: info@naviextras.com
  Sivusto: www.nng.com

  Kumppani tarkoittaa seuraavaa yksikköä:

  Jaguar Land Rover Limited (rekisteröity toimipaikka: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. REKISTERÖITY ENGLANNISSA NUMEROLLA 1672070)

  Tietosuojalaki tarkoittaa vuonna 2011 Unkarissa voimaan tullutta, tietoja koskevaa itsemääräämisoikeutta ja tiedonvapautta käsittelevää lakia CXII.

  Tuote tarkoittaa päivityksiä, sisältöä ja yhdistettyjä palveluita.

  Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä kohdassa 2.4.2.2 kuvatulla tavalla. Profiloinnin tarkoituksena on toimittaa käyttäjälle tämän kiinnostuksenkohteisiin ja laitteisiin mukautettuja uutiskirjeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

  Sivusto tarkoittaa osoitteita jaguar.welcome.naviextras.com ja landrover.welcome.naviextras.com.

  Ohjelma on laitteessa käytettävä navigointiohjelmisto.

  InControlTouch Mapupdater on ilmainen ohjelmistotyökalu PC- ja OSX-tietokoneille. Sillä ladataan päivityksiä ja tuotteita NNG:n palvelimilta ja siirretään niitä laitteeseen.

  Päivitykset tarkoittavat laitteesi valmistajan tai ohjelmistokehittäjän toimittamia sisältö- ja ohjelmistopäivityksiä, jotka sisältävät lisäominaisuuksia ja uusia sisältöversioita tai joissa korjataan ohjelmistovikoja.

  Käyttäjä ja ”sinä” tarkoittavat rekisteröitynyttä tai rekisteröimätöntä sivuston ja/tai InControlTouch Mapupdaterin käyttäjää.

  Käyttäjän aktiivisuus tarkoittaa käyttäjän sijaintia ja toimintaa koskevia tietoja (esimerkiksi kielen valinta InControlTouch Mapupdaterissa/sivustolla tai käyttäjän ostoskoriin lisätyt tuotteet), sivuston selaushistoriaa sekä käyttötapoja (sisäänkirjautumisen toistumistiheys / kirjautumistavat).

  VIN (valmistenumero) tarkoittaa ajoneuvon yksilöllistä sarjanumeroa.

 2. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

  1. Tämän asiakirjan tarkoitus

   Tässä käytännössä kuvataan ne ehdot, joiden mukaisesti käyttäjän (jäljempänä ”käyttäjä” tai ”sinä”) henkilötietoja käsitellään. Lue nämä ehdot huolellisesti.

  2. Tämän asiakirjan saatavuus ja päivittäminen

   NNG pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä käytäntöä yksipuolisesti milloin tahansa. Suosittelemme tarkistamaan uusimmat tiedot aika ajoin sekä sivustolta että InControlTouch Mapupdaterista. Saat kuitenkin ilmoituksen tähän käytäntöön tehdyistä olennaisista muutoksista (esim. tietojenkäsittelyn oikeudellisen perustan tai käsiteltyjen tietojen laajuuden tai niiden käsittelijän muuttuminen).

  3. Rekisterinpitäjä

   1. Sivustolla ja InControlTouch Mapupdaterissa annettuja tai luotuja käyttäjän henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjänä NNG.

   2. Käyttäjästä annetut tai luodut henkilötiedot ovat NNG:llä seuraavien henkilöiden käytettävissä:

    • Ne NNG:n työntekijät, joiden tehtäviin ja velvollisuuksiin tässä käytännössä kuvattujen tietojen käsitteleminen kuuluu (tällaisia ovat esimerkiksi IT-asiantuntijat, jotka suorittavat NNG:n tietokonejärjestelmien käyttöön ja huoltoon liittyviä tietoteknisiä tehtäviä).
  4. Tietojenkäsittelytoimenpiteet

   1. Käyttäjän henkilötietojen käsitteleminen tuotteiden tuomiseksi saataville sekä sivuston ja InControlTouch Mapupdaterin (tai minkä tahansa muun NNG:n mahdollisesti toimittaman yhteyskanavan) käyttäjien rekisteröitymisen hallinnoimiseksi.

    1. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset

     1. Tuotteita koskevien tietojen toimittaminen käyttäjälle.

     2. Käyttäjän ostamien tuotteiden toimittaminen hänelle.

     3. Sivuston käyttäjien rekisteröitymisen hallinnointi ja käyttäjätilien ylläpito.

      Jos käyttäjä haluaa ladata tai ostaa tuotteen, hänen on rekisteröidyttävä sivustolle ja ladattava InControlTouch Mapupdater sivustolla olevan linkin kautta. Käyttäjä rekisteröityy samalla sekä sivustolle että InControlTouch Mapupdateriin.

    2. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn laajuus

     1. Seuraavat käyttäjän rekisteröintiin liittyvät tiedot käsitellään:

      • käyttäjän nimi;
      • käyttäjän sähköpostiosoite
      • käyttäjän hajautettu salasana
      • käyttäjän osoite ja laskutusosoite
      • pysyvä tai tilapäinen asuinmaa
      • käyttäjän aktiivisuus.
     2. Seuraavat laitteen tunnistukseen liittyvät tiedot käsitellään:

      • merkki ja malli laitteen tunnistamiseksi;
      • SWID (tunnus, joka on luotu VIN-numerosta yksisuuntaisen hajautusfunktion avulla);
      • IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numero;
      • ohjelmistoversio;
      • ensimmäinen käyttökerta (päänavigointiyksikön ensimmäisen GPS-paikannuksen ajankohta);
      • VIN-numero.
    3. Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta

     Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen ja kaikkien sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti.

     Tietojenkäsittelyn oikeudellisena perustana toimii käyttäjän nimenomainen suostumus tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) kohdan a) mukaisesti.

    4. Tietojenkäsittelyn kesto

     Kohdassa 2.4.1.2 eriteltyjä käyttäjän henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin kukin tuote on saatavilla ja niin kauan kuin NNG tukee tuotetta, tai siihen asti, kunnes käyttäjä poistaa sivuston käyttäjätilinsä tai peruu suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Edellä sanotusta huolimatta NNG poistaa käyttäjän henkilötiedot välittömästi, jos käyttäjä erikseen pyytää niiden poistamista tai peruu suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn – edellyttäen, että käsittelyn jatkamiselle ei ole pätevää oikeudellista perustetta. Jos käyttäjä peruu suostumuksensa, se ei vaikuta perumista edeltävän, käyttäjän suostumuksella tehdyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

   2. Käyttäjän henkilötietojen käsitteleminen uutiskirjeiden lähettämiseksi

    1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

     NNG lähettää käyttäjälle sähköpostitse uutiskirjeitä, joissa käyttäjälle kerrotaan uusista tuotteista ja tarjouksista tai muusta markkinointitoiminnasta. Jotta NNG voisi toimittaa sinulle kiinnostuksenkohteisiisi ja laitteisiisi mukautettuja uutiskirjeitä ja parantaa käyttökokemustasi, NNG käyttää tietojenkäsittelijän eli salesforce.com EMEA Limited -nimisen yhtiön avustuksella tiettyjä profilointitekniikkoja paikka- ja muiden tietojen vastaanottamiseksi laitteestasi.

    2. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn laajuus

     • käyttäjän nimi;
     • käyttäjän sähköpostiosoite
     • käyttäjän aktiivisuuteen liittyvät tiedot

     Profilointitarkoituksiin käsitellyt tiedot:

     • Käyttäjän aktiviteetit toimitetussa sähköpostissa (esimerkiksi sähköpostin avaaminen, kuinka monta kertaa vastaanottaja on napsauttanut sitä, lukiko vastaanottaja koko sähköpostin)
     • Käyttäjälle lähetettyjen uutiskirjeiden palautumisaste
     • laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio
     • käyttäjän sähköpostiohjelman tyyppi ja versio
     • laitteen tyyppi (esimerkiksi sen valmistaja, katsotaanko laite puhelimeksi vai ei sekä näytön tarkkuus)
     • IP-osoite ja paikkatiedot (eli maa- ja aluetiedot).
    3. Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta

     Tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen ja kaikkien sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti.

     Tietojenkäsittelyn oikeudellisena perustana toimivat

     • käyttäjän antama suostumus a) tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) mukaisesti ja
     • Unkarissa vuonna 2008 voimaan astuneen XLVIII-lain, joka koskee kaupallisen mainostoiminnan perusvaatimuksia ja tiettyjä rajoituksia, osioiden 6(1) ja (2) mukaan (”mainoslaki”).

     Käyttäjä voi tilata NNG:n uutiskirjeen sivustolta tai InControlTouch Mapupdaterista merkitsemällä tilausta koskevan ruudun. Käyttäjä voi perua suostumuksensa milloin tahansa lähettämällä NNG:lle sähköpostiviestin siltä sähköpostitililtä, jolle hän ei enää halua saada uutiskirjeitä, tai lähettämällä postia osiossa 1 mainittuun NNG:n postiosoitteeseen (rekisteröity toimipaikka). Käyttäjä voi perua tilauksen milloin tahansa myös noudattamalla uutiskirjeessä annettuja ohjeita.

     Huomaathan, että uutiskirjeen tilauksen peruminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella tapahtuvaan, perumista edeltävään tietojenkäsittelyyn, eikä uutiskirjeen tilauksen peruminen tarkoita tilin sulkemista.

    4. Tietojenkäsittelyn kesto ja uutiskirjeen tilaus

     1. Kohdassa 2.4.2.2 eriteltyjä käyttäjän henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin käyttäjän laitteelle tarkoitettu päivitys on saatavilla ja niin kauan kuin NNG tukee käyttäjän laitetta, tai siihen asti, kunnes käyttäjä poistaa sivuston käyttäjätilinsä tai peruu suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Edellä sanotusta huolimatta NNG poistaa käyttäjän henkilötiedot välittömästi, jos käyttäjä erikseen pyytää niiden poistamista tai peruu suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn – edellyttäen, että käsittelyn jatkamiselle ei ole pätevää oikeudellista perustetta. Jos käyttäjä peruu suostumuksensa, se ei vaikuta perumista edeltävän, käyttäjän suostumuksella tehdyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

     2. Huomaa, että NNG voi milloin tahansa päättää lopettaa uutiskirjeiden lähettämisen ilman ennakkoilmoitusta, vastuuta tai minkäänlaista velvoitetta.

   3. Yhteistyö kumppanin kanssa käyttäjän informoimiseksi käytettävissä olevasta sisällöstä ja päivityksistä, joihin käyttäjä on oikeutettu

    1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

     NNG välittää osiossa 2.4.3.2 määritettyjä tietoja kumppanille seuraavaa tarkoitusta varten:

     Auton ostamisen jälkeen Käyttäjällä on oikeus ladata päivityksiä ja uutta sisältöä (i) ilman lisämaksua Mapcare-jakson aikana ja (ii) korvausta vastaan Mapcare-jakson päättymisen jälkeen.

     Koska NNG on päivityksen tekninen tarjoaja, tietyt tiedot ovat vain NNG:n käytettävissä (esim. tieto siitä, onko käyttäjä jo päivittänyt ohjelman tai sisällön). Tämän vuoksi NNG välittää kohdan 2.4.3.2 mukaiset tiedot kumppanille, jotta käyttäjä saa hyvää palvelua ja jotta ilmoituksia ei lähetettäisi sellaisille käyttäjille, jotka ovat jo ladanneet uuden sisällön. Kumppani käyttää välitettyjä henkilötietoja käyttäjän informoimiseen uusista tuotteista Mapcare-jakson aikana ja sen jälkeen.

    2. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn laajuus

     • VIN-numero;
     • viimeisen päivityksen päivämäärä;
     • Päivityksen versio;
     • kuponkikoodi tai prepaid-koodi.

     Sekä NNG:llä että kumppanilla on tietokanta, joka sisältää kaikki asianmukaiset VIN-numerot. Edellä mainitut tiedot (viimeisen päivityksen päivämäärä, päivityksen versio, kuponkikoodi tai prepaid-koodi) ovat NNG:n järjestelmässä luotuja tietoja, jotka voidaan määrittää vertailemalla kahta VIN-tietokantaa keskenään.

    3. Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta

     Tiedonkäsittelyn laillinen perusta on NNG:n ja kumppanin oikeutettu intressi, kuten on määritetty GDPR:n artiklan 6(1) kohdassa f).
     NNG suoritti oikeutettua intressiä koskevan tasapainotestin. Tasapainotestin johtopäätöksenä oli, että NNG:n oikeutettu intressi (intressi tarjota korkealaatuista palvelua käyttäjille) on tiedonkäsittelyn laillinen ja oikeutettu perusta. NNG:n oikeutettu intressi syrjäyttää tietosubjektien oikeudet ja intressit, sillä tiedonkäsittelyllä ei ole kohtuutonta negatiivista vaikutusta tietosubjektien oikeuksiin ja intresseihin, koska

     • on epäilemättä käyttäjän etujen mukaista, että hän saa ilmoituksen saatavilla olevista uusista päivityksistä;
     • Käyttäjän voidaan kohtuudella olettaa olevan tietoinen tällaisesta henkilötietojensa käsittelystä;
     • ainoastaan rajallinen määrä sellaisia henkilötietoja välitetään kumppanille, joita kumppani ei voisi saada mistään muusta kanavasta, koska tiedot luodaan teknisesti NNG:n järjestelmässä, ja
     • NNG on toteuttanut asianmukaiset turvajärjestelyt negatiivisten vaikutusten riskin minimoimiseksi.
    4. Tietojenkäsittelyn kesto

     Kohdassa 2.4.3.2 eriteltyjä käyttäjän henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin käyttäjän laitteelle tarkoitettu päivitys on saatavilla, ja niin kauan, kuin NNG tukee käyttäjän laitetta, tai siihen asti, kunnes käyttäjä poistaa sivuston käyttäjätilinsä tai peruu suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Huolimatta yllä mainitusta NNG poistaa henkilötietosi välittömästi, jos erityisesti pyydät niiden poistamista.

    5. Kumppanin toiminta rekisterinpitäjänä

     1. Kumppani valvoo saamiaan henkilötietoja. Kumppani käsittelee ja tallentaa henkilötietoja ETA-alueella.

     2. Kumppani kelpaa rekisterinpitäjäksi ja käsittelee henkilötiedot kumppanin tietosuojakäytännön mukaisesti. Tällainen tiedonsiirto ei kuulu tämän käytännön soveltamisalaan.

     3. Kun kohdassa 2.4.3.2 määritetyt henkilötiedot on siirretty, kumppanille siirtyy suoraan vastuu niiden käsittelystä. Jos käyttäjä haluaa esittää tietojenkäsittelyä koskevan vaatimuksen, se on osoitettava kyseisestä päivämäärästä lähtien suoraan kumppanille.

  5. Tietojenkäsittelijä

   Jotta NNG voisi täyttää velvollisuutensa rekisterinpitäjänä, se tekee yhteistyötä alla mainittujen tietojenkäsittelijöiden kanssa. NNG pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tietojenkäsittelijää milloin tahansa.

   Tietojenkäsittelijän nimi NNG:n puolesta tehdyt tietojenkäsittelytoimenpiteet ja luettelo tietojenkäsittelijän käytettävissä olevista henkilötiedoista

   Microsoft Azure

   Yrityksen nimi: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
   Osoite: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Irlanti
   Verkkosivusto:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   Yhteystiedot:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   Microsoft Azure toimittaa NNG:lle pilvipalveluita.

   Microsoft voi käyttää kaikkia tässä asiakirjassa mainittuja käyttäjien henkilötietoja.

   Salesforce.com

   Yrityksen nimi: salesforce.com EMEA Limited
   Osoite: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Iso-Britannia
   Verkkosivusto:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   Yhteystiedot:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   Salesforce.com käsittelee tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

   Uutiskirjeiden lähettäminen

   Salesforce.com toimittaa NNG:lle online-järjestelmän (jäljempänä ”järjestelmä”), jonka avulla NNG voi hallinnoida uutiskirjeiden lähettämistä käyttäjille. Tietojenkäsittelijällä ei ole käyttöoikeutta sisältöön, jonka NNG siirtää järjestelmään.

   Järjestelmää käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

   • Käyttäjän henkilötietojen tallentaminen on kuvattu yllä olevassa osiossa 2.4.2.2.
   • Uutiskirjeiden lähettäminen käyttäjillle

   Automaattisilla käsittelytekniikoilla käsitellyt tiedot

   • Käyttäjän aktiviteetit toimitetussa uutiskirjeessä (erityisesti uutiskirjeen avaaminen, kuinka monta kertaa vastaanottaja on napsauttanut sitä, lukiko vastaanottaja koko uutiskirjeen)
   • Palautumisasteen analysointi (esim. silloin, kun sähköpostiosoite on virheellinen tai uutiskirje merkitään roskapostiksi)
   • Käyttäjän rekisteröimän laitteen ja sen paikkatietojen kerääminen (laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio, käyttäjän sähköpostiohjelman tyyppi ja versio, laitteen tyyppi [esimerkiksi sen valmistaja, katsotaanko laite puhelimeksi sekä näytön tarkkuus], IP-osoite ja paikkatiedot [eli maa- ja aluetiedot]).

   Osiossa 2.4.2.2 luetellut käyttäjätiedot tallennetaan sekä järjestelmään että NNG:n palvelimille.

   Asiakastuen tarjoaminen

   Salesforce.com toimittaa NNG:lle online-järjestelmän (jäljempänä ”asiakastukijärjestelmä”), jonka avulla NNG voi hallinnoida käyttäjille annettavaa asiakastukea. Tietojenkäsittelijällä ei ole käyttöoikeutta sisältöön, jonka NNG siirtää asiakastukijärjestelmään.
   Asiakastukijärjestelmää käytetään reaaliaikaisen online-keskustelutuen toimittamiseen.

   Osiossa 2.4.3.2 luetellut käyttäjätiedot tallennetaan sekä asiakastukijärjestelmään että NNG:n palvelimille.

  6. Evästeet

   1. NNG ilmoittaa, että ladatessasi sivuston tai InControlTouch Mapupdaterin tiettyjä osia verkkopalvelin lähettää laitteeseesi automaattisesti pieniä datatiedostoja (jäljempänä ”evästeet”). Sovellettavat tietosuojalait saattavat joissakin tapauksissa katsoa tällaiset datatiedostot henkilötiedoiksi. Nämä datatiedostot ovat välttämättömiä sivuston ja InControlTouch Mapupdaterin oikeanlaisen toiminnan takaamiseksi, ja niiden avulla kerätään tietoja käyttäjän vierailuista sivustolla ja InControlTouch Mapupdaterissa.

   2. Käyttäjä voi hyväksyä tai estää evästeet tapauskohtaisesti tai estää kaikki evästeet selaimensa asetuksista. Saat lisätietoja estämisestä ja evästeistä osoitteesta https://www.youronlinechoices.eu/. Jos käyttäjä estää kaikki evästeet, sivuston jotkin sivut ja InControlTouch Mapupdaterin jotkin ominaisuudet toimivat rajoitetusti.

  7. Evästetyypit Evästeiden tarkoitus Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta Evästeiden säilytysaika
   Google Analytics Sivusto ja InControlTouch Mapupdater käyttävät Google Analyticsiä kerätäkseen ja analysoidakseen tietoja siitä, kuinka käyttäjä käyttää sivustoa ja InControlTouch Mapupdateria. Tietojen perusteella laadimme raportteja ja kehitämme sivustoa ja InControlTouch Mapupdateria. Tiedot kerätään nimettöminä, ja niihin lukeutuvat esimerkiksi sivuston ja InControlTouch Mapupdaterin käyttäjämäärät, sivustot, joilta käyttäjät saapuvat sivustollemme tai InControlTouch Mapupdateriin, sekä sivut, joilla he vierailevat sivustolla tai InControlTouch Mapupdaterissa. Kerättyjä tietoja ei voida yhdistää käyttäjään. Saat lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä napsauttamalla tästä. Käyttäjän suostumus. Google Analytics -evästeet luodaan heti, kun käyttäjä käy sivustolla, jolle on asennettu voimassa oleva Google Analytics -seurantakoodi. Evästeitä säilytetään käyttäjän selaimessa enintään kahden vuoden ajan yllä mainitusta päivästä alkaen. Saat lisätietoja napsauttamalla tästä.
   Google AdWords (Googlen uudelleenmarkkinointi) Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, mukaan lukien Google, tallentavat käyttäjän tekemät aiemmat käynnit sivustolle ja InControlTouch Mapupdateriin ja käyttävät näitä tietoja näyttääkseen käyttäjälle NNG:n mainoksia Googlen kumppaneiden sivustoilla.
   Kun käyt sivustolla tai InControlTouch Mapupdaterissa, lähetämme tietokoneellesi yhden tai useampia Google Inc:n (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) toimittamia evästeitä, joiden avulla tunnistetaan selaimesi. Googlen uudelleenmarkkinointievästeitä käytetään Google AdWordsissa. Googlen toimittamat evästeet muistavat sivustolla ja InControlTouch Mapupdaterissa ja alasivuilla käyntien määrän ja ajankohdat käyttäjän selatessa sivustoa tai InControlTouch Mapupdateria. Kerätyt tiedot tallennetaan anonyymeinä.

   Käyttäjät voivat estää Googlen uudelleenmarkkinointievästeet ottamalla ne pois käytöstä Googlen mainosasetuksista. Käyttäjät voivat myös estää kolmannen osapuolen evästeet Network Advertising Initiativen poisjättäytymissivustolla.
   Käyttäjän suostumus. AdWords-evästeet vanhenevat 90 päivän kuluttua siitä, kun käyttäjä on käynyt sivustolla tai InControlTouch Mapupdaterissa.
   Saat lisätietoja napsauttamalla tästä.
   Istuntotunnus Istuntoevästeiden avulla sivusto tai InControlTouch Mapupdater tunnistaa Käyttäjät.
   Evästeitä käytetään esimerkiksi InControlTouch Mapupdaterin ostoskärrytoiminnossa. Kun käyttäjä avaa luettelon jonkin sivun ja valitsee tuotteita, evästetiedosto tallentaa valinnat. Näin valitut tuotteet näkyvät ostokärryssä, kun käyttäjä siirtyy kassalle.
   Käyttäjän suostumus. Tiedot tallennetaan istunnon loppuun saakka. Sen jälkeen kerätyt tiedot eivät enää ole käytettävissä.
   Laite Evästeet muistavat käyttäjän laitevalinnan, jotta InControlTouch Mapupdater voi ohjata käyttäjän laitteeseen liittyviin tuotteisiin, kun käyttäjä kirjautuu InControlTouch Mapupdateriin seuraavan kerran. Käyttäjän suostumus. Evästeitä säilytetään käyttäjän selaimessa enintään kolmen vuoden ajan yllä mainitusta päivästä alkaen.
   Automaattinen kirjautuminen Evästeet muistavat käyttäjän kirjautumistiedot siten, että kirjautumislomake täyttyy automaattisesti, kun käyttäjä kirjautuu sivustoon seuraavan kerran. Käyttäjän suostumus. Evästeitä säilytetään käyttäjän selaimessa enintään kuuden kuukauden ajan yllä mainitusta päivästä alkaen.
  8. Tietoturva

   1. NNG noudattaa kaikkia voimassa olevia määräyksiä henkilötietojen suojaamisesta. Tästä syystä sekä NNG että sen valtuuttamat tietojenkäsittelijät suojaavat henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä ja laativat käytännöt, joiden avulla varmistetaan tietosuoja-asetuksen ja kaikkien sovellettavien paikallisten lakien noudattaminen luottamuksellisuuden ja tietojenkäsittelyn turvallisuuden säilyttämiseksi.

   2. Salesforce.com täyttää kansainvälisessä ISO 27001 -standardissa asetetut tietoturvajohtamisjärjestelmiä (ISMS) koskevat vaatimukset ja toimii ISO 27018 -standardin mukaisesti. Salesforce.comin ISMS-järjestelmällä on riippumattoman ulkopuolisen tahon myöntämä ISO 27001/27018 -sertifiointi.

  9. Oikeudet ja vaatimusten täytäntöönpano

   1. Kaikkien NNG:lle antamiesi henkilötietojen on oltava kaikilta osin oikeita, täydellisiä ja todenmukaisia. Sitoudut ilmoittamaan viipymättä kaikista henkilötietojesi muutoksista osiossa 1 mainittuun NNG:n sähköpostiosoitteeseen.

   2. Käyttäjällä on seuraavat NNG:n harjoittamaa tietojenkäsittelyä koskevat oikeudet:

    • pyytää tietoja omien henkilötietojensa käsittelystä
    • pyytää omien henkilötietojensa korjaamista
    • pyytää henkilötietojensa poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista
    • kieltää NNG:n suorittama tietojenkäsittely
    • pyytää tiedot siirrettävässä muodossa.
   3. Sinulla on oikeus pyytää tietoja itseäsi koskevista tiedoista sekä siitä, miten NNG:n käsittelee kyseisiä tietoja. Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi tallennetaan, mistä lähteistä niitä kerätään, käsittelyn tarkoituksesta, perusteista ja kestosta, henkilötietojen paljastamisesta muille, tietojen keräämisen oikeudellisesta perustasta ja vastaanottajista sekä henkilötietoihisi liittyvistä tietosuojaongelmista. Voit pyytää tietoja sähköpostitse tai kirjeitse osiossa 1 mainitusta sähköposti- tai postiosoitteesta (rekisteröity toimipaikka). NNG toimittaa tiedot henkilötietojesi käsittelystä kirjallisesti 1 kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Voit myös pyytää henkilötietojesi korjaamista.

   4. Sinulla on myös tietosuoja-asetuksen artiklan 20 nojalla oikeus pyytää jäsennelty, konekielinen kopio NNG:n käsittelemistä henkilötiedoistasi yleisessä käytössä olevassa muodossa.

    Sinulla on oikeus siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle tai – jos tämä on teknisesti mahdollista – voit pyytää NNG:tä siirtämään henkilötietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle tietosuoja-asetuksen artiklan 20 nojalla.

   5. Jos henkilötietosi ovat virheellisiä, voit pyytää NNG:tä korjaamaan ne – edellyttäen, että oikeat tiedot ovat NNG:n käytettävissä.

   6. Henkilötietosi poistetaan pyynnöstäsi sovellettavien lakien mukaisesti. Voit lähettää pyynnön tietojen poistamisesta NNG:lle osiossa 1 mainittuun sähköposti- tai postiosoitteeseen (rekisteröity toimipaikka). NNG poistaa kaikki tallentamansa henkilötiedot tämän käytännön mukaisesti peittämällä tai anonymisoimalla ne pysyvästi ja peruttamattomasti.

   7. Huomaathan, että tietojasi ei poisteta, jos laki edellyttää niiden käsittelyä tai jos niitä koskee jokin sovellettavan lain mukainen poikkeus.

   8. Sinulla on oikeus pyytää NNG:tä rajoittamaan tietojenkäsittelyä seuraavissa tapauksissa:

    1. käsiteltävät henkilötietosi eivät ole mielestäsi oikein, ja tällöin NNG tarvitsee jonkin verran aikaa tietojen oikeellisuuden vahvistamiseen.

    2. käsittely on lainvastaista, muttet kuitenkaan halua poistaa henkilötietojasi. Tällöin voit pyytää niiden käytön rajoittamista.

    3. NNG ei enää tarvitse henkilötietojasi siihen tarkoitukseen, johon ne on käsittelyä varten kerätty, mutta haluat, että NNG jatkaa tietojen käsittelyä, jotta voisit esittää tai toteuttaa jonkin oikeudellisen vaatimuksen tai puolustaa jo tekemääsi vaatimusta.

    4. olet vastustanut tietojen käsittelyä, ja NNG:llä on ollut riittävästi aikaa selvittää, ohittavatko NNG:n oikeutetut perusteet sinun esittämäsi perusteet.

   9. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jolleivät sovellettavat lait toisin määrää, ja voit erikseen vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointiin, tässä asiakirjassa kuvattu profilointi mukaan lukien. Jos teet näin, NNG ei jatka henkilötietojesi käsittelyä, jollei NNG pysty esittämään tietojen käsittelylle painavia oikeudellisia perusteita, jotka ohittavat etusi, oikeutesi ja tietosuojaa koskevat vapautesi, tai jos käsittely on välttämätöntä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen.

   10. Voit tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä Unkarin tietosuoja- ja tiedonvapausvaltuutetulle (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; osoite: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postiosoite: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 puhelin: +36-1-391-1400; faksi: +36-1-391-1410; sähköposti: ugyfelszolgalat@naih.hu) tai oman koti- tai asuinmaasi tietosuojaviranomaisille.

   11. Jos Unkarin tietosuojalain sinulle suomia oikeuksia on loukattu, voit NAIH:lle tekemästäsi valituksesta riippumatta ottaa yhteyttä tuomioistuimeen. Jos toimit näin, asia voidaan käsitellä sellaisessa tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirin alueella asut joko pysyvästi tai tilapäisesti. Ennen oikeusprosessin aloittamista valituksesta saattaa kannattaa keskustella NNG:n kanssa.

   12. Oikeutesi ja oikeussuojakeinosi on kuvattu Unkarin tietosuojalain alakohdissa 14–18 ja 21–23 sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloissa 15–21.

  10. Yhteydenotto NNG:hen

   Arvostamme mielipidettäsi. Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä tai haluat lisätietoja tietojenkäsittelystä NNG:ssä, lähetä sähkö- tai kirjepostia osiossa 1 mainittuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Käsittelemme lähettämäsi tiedot luottamuksellisesti. Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä kohtuullisessa ajassa.