AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KIVONATA

Ez a dokumentum az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmának rövid összefoglalása, különös tekintettel a személyi adatok NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37., Magyarország; cégjegyzékszám: Cg.01-09-891838; közösségi adószám: 13357845-2-44; E-mail-cím: info@naviextras.com) (a továbbiakban: NNG) általi feldolgozására. A személyi adatok feldolgozásával kapcsolatban bővebb tudnivalókat a Szabályzat alább elérhető teljes verziójában talál. Tájékoztatjuk, hogy csak a Szabályzat teljes verziója tekinthető teljes és pontos információnak. Ennek a kivonatnak a célja az NNG által levezényelt személyiadat-feldolgozás jobb megértésének elősegítése.

Az adatfeldolgozás célja Hozzáférés biztosítása a termékekhez, valamint a Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban (vagy az NNG által biztosított egyéb csatornákon) való regisztrálás véghezvitele. Hírlevelek küldése Együttműködés a partnerrel, hogy tájékoztassuk a felhasználót azokról az elérhető tartalmakról és frissítésekről, amelyekre a felhasználó jogosult
A Szabályzat vonatkozó része: 3.4.2.
Adatkezelő
 • NNG
 • NNG
 • NNG
 • partner
A feldolgozott személyi adatok köre
 1. A felhasználó regisztrációjával kapcsolatosan feldolgozott adatok:
  • a felhasználó neve
  • a felhasználó e-mail-címe
  • a felhasználó kivonatolt jelszava
  • a felhasználó címe/számlázási címe
  • az állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyéül szolgáló ország
  • a felhasználó tevékenysége
 2. A felhasználó készülékének felismerésével kapcsolatosan feldolgozott adatok:
  • márka és típus a készülék azonosításához
  • SWID (az alvázszámból egy egyirányú kivonatoló függvénnyel létrehozott azonosító)
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity)-szám
  • a szoftver verziószáma
  • az első használat időpontja (az az időpont, amikor a készülék először fog GPS-jeleket)
  • alvázszám (VIN)
 • a felhasználó neve
 • a felhasználó e-mail-címe
 • automatikus módon végzett adatfeldolgozás:
  • az elküldött hírlevelekhez kapcsolódó felhasználói tevékenységek (például hogy megnyitották-e az e-mailt, hányszor kattintott rá a címzett, és elolvasta-e a címzett a teljes e-mailt) és a sikertelen e-mail-küldések aránya
  • a készüléken lévő operációs rendszer és annak verziószáma
  • a felhasználó által használt levelezőprogram típusa és verziószáma
  • a készülék típusa (beleértve a készülék gyártóját, azt, hogy a készülék telefonnak minősül-e, valamint a képernyőfelbontást)
  • a készülék IP-címe és a földrajzi helyzetével kapcsolatos (geolokációs) adatok (azaz az országra/régióra vonatkozó adatok)
 • alvázszám (VIN)
 • az utolsó frissítés dátuma
 • a frissítés verziószáma
 • kuponkód vagy előre fizetett kód
Jogi alap
 • A felhasználó beleegyezése.
 • A felhasználó beleegyezése.
 • A termék elérhetőségi ideje alatt és amíg az NNG támogatást nyújt a termékre, illetve amíg a felhasználó nem törli a fiókját, vagy vissza nem vonja a beleegyezését.
Adatfeldolgozó
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • salesforce.com

Adatátvitel

Az NNG a felhasználó következő adatait adhatja át az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) belüli partnernek:
 • alvázszám (VIN)
 • az utolsó frissítés dátuma
 • a frissítés verziószáma
 • kuponkód vagy előre fizetett kód

Az ilyen adatátvitel részletes leírását lásd jelen Szabályzat 3.4.2 szakaszában.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) közzétételi és hatálybalépési dátuma: 2018. május 24.

 1. MEGHATÁROZÁSOK

  Internetes szolgáltatások: konkrét helyhez kapcsolódó szolgáltatások (helyi keresés, forgalmi adatok, tüzelőanyagárak, időjárási adatok stb.), melyek igénybevételéhez valamilyen internetkapcsolat (SIM kártyán vagy Bluetooth-on keresztüli adathozzáférés, vezeték nélküli internetkapcsolat, TMC vevő stb.) szükséges a felhasználó készülékén.

  Tartalom: a felhasználó készülékére feltölthető és azon a szoftver segítségével használható térképek, hasznos helyekkel (angol eredetű betűszóval POI) kapcsolatos információk, 3D tartalmak, hanganyagok, nyelvi fájlok és más navigációs tartalmak.

  Süti (angol változatban is elterjedt nevén: cookie): a webkiszolgáló által a számítógép merevlemezén elhelyezett olyan kisméretű szövegfájl, amelyet a Webhely és a Toolbox az alább, az Adatvédelem című alfejezetben ismertetett módon használ.

  Készülék: a járműbe beépített navigációs rendszer.

  Ingyenes termék: azok a frissítések, tartalmak és internetes szolgáltatások, amelyek használatára a felhasználó ingyenesen jogosult a térképgondozási (Mapcare) időszakban.

  Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU (2016. április 27.) sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  Térképgondozási (Mapcare) időszak: az a hároméves időszak, amikor a felhasználó az ingyenes terméket elérheti.

  NNG : az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., amely a szoftvert és a terméket biztosítja.

  Bejegyzett székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.
  Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék
  Cégjegyzékszám: Cg.01-09-891838
  Adószám: 13357845-2-44
  E-mail-cím: info@naviextras.com
  Webhely: www.nng.com

  Partner: az alábbi jogi személyek gyűjtőneve:

  Jaguar Land Rover Limited (székhely: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, BEJEGYEZVE ANGLIÁBAN, CÉGJEGYZÉKSZÁM: 1672070)

  Adatvédelmi törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

  Termék: a frissítések, tartalmak és internetes szolgáltatások gyűjtőneve.

  Profilkészítés: a személyes adatok automatizált feldolgozása a 2.4.2.2. pontban leírtak szerint, hogy személyre szabott, őt érdeklő, a készülékével kapcsolatos hírleveleket küldhessünk a felhasználónak, hogy javítsuk a felhasználói élményt és a felhasználók elégedettségét.

  Webhely: a jaguar.welcome.naviextras.com és a landrover.welcome.naviextras.com webhely.

  Szoftver: a felhasználó készülékén futó navigációs szoftver.

  Toolbox: ingyenes szoftvereszköz Windows és OSX rendszerű számítógépekre; a frissítéseknek és más termékeknek az NNG kiszolgálóiról való letöltésére és a készülékre való feltöltésükre használható.

  Frissítések: a tartalom és a szoftver frissítései, amelyeket a készülék gyártója vagy a szoftver fejlesztője tesz elérhetővé, és amelyek új funkciókat, új tartalomváltozatokat vagy a szoftver ismert hibáinak javítását tartalmazzák.

  Felhasználó vagy „Ön”: a Webhely regisztrált vagy nem regisztrált látogatója, illetve a Toolbox regisztrált vagy nem regisztrált felhasználója.

  Felhasználói tevékenység: a felhasználó felkeresett helyekkel kapcsolatos és viselkedési adatai (nyelvválasztás a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazásban, a bevásárlókosárba rakott termékek stb.), a Webhelyen való böngészési előzményei, a felhasználó alkalmazás- és webhelyhasználati mintái (a bejelentkezések gyakorisága és módja).

  Alvázszám (VIN, Vehicle Identification Number): a járművet egyedileg azonosító számsor.

 2. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

  1. A dokumentum célja

   A Szabályzat azokat a feltételeket ismerteti, hogy hogyan dolgozhatja fel a cég a felhasználó (a továbbiakban: felhasználó vagy Ön) személyes adatait. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati feltételeket!

  2. Jelen dokumentum elérhetősége és frissítése

   Az NNG fenntartja a jogot jelen Szabályzat bármikori, egyoldalú módosítására. A legújabb tudnivalók megismerése érdekében javasoljuk a Webhely és a Toolbox rendszeres időközönkénti felkeresését, de ha a Szabályzatban jelentős változtatásokat (pl. az adatfeldolgozás jogi alapja, a feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó személye, adatok átadása) hajtunk végre, mindenképpen értesítjük erről a felhasználókat.

  3. Adatkezelő

   1. A felhasználónak a Webhely és a Toolbox használata során megadott vagy előállított személyes adatait az NNG mint adatkezelő dolgozza fel.

   2. A felhasználó megadott vagy előállított személyes adataihoz az NNG-n belül az alábbi személyek férhetnek hozzá:

    • Az NNG-nek az adatkezelésbe bevont alkalmazottai (köztük az NNG számítógépes rendszerének kezelésével és karbantartásával kapcsolatos különféle informatikai munkákat elvégző informatikusok) az NNG-n belüli munkakörük részeként a Szabályzat rendeltetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során.
  4. Adatfeldolgozási tevékenységek

   1. A felhasználó adatainak feldolgozása a termékekhez való hozzáférés biztosítása, valamint a Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban (vagy az NNG által biztosított egyéb csatornákon) való regisztrálás véghezvitele érdekében.

    1. Az adatfeldolgozás célja

     1. Információk nyújtása a felhasználóknak a termékekről.

     2. A megvásárolt termékek eljuttatása a felhasználóknak.

     3. A Webhelyen történő regisztráció kezelése és a felhasználó fiókjának karbantartása.

      Ha a felhasználó le szeretne tölteni vagy meg szeretne vásárolni egy terméket, regisztrálnia kell magát a Webhelyen, és le kell töltenie a Toolbox alkalmazást a Webhelyen elérhető hivatkozásra kattintva. A Webhelyen való regisztrációval a felhasználó a Toolbox alkalmazásba is regisztrálja magát.

    2. A felhasználó feldolgozott személyes adatainak köre

     1. A felhasználó regisztrációjával kapcsolatosan feldolgozott adatok:

      • a felhasználó neve
      • a felhasználó e-mail-címe
      • a felhasználó kivonatolt jelszava
      • a felhasználó címe/számlázási címe
      • az állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyéül szolgáló ország
      • a felhasználó tevékenysége
     2. A felhasználó készülékének felismerésével kapcsolatosan feldolgozott adatok:

      • márka és típus a készülék azonosításához
      • SWID (az alvázszámból egy egyirányú kivonatoló függvénnyel létrehozott azonosító)
      • IMEI (International Mobile Equipment Identity)-szám
      • a szoftver verziószáma
      • az első használat időpontja (az az időpont, amikor a navigációs fejegység először fog GPS-jeleket)
      • alvázszám (VIN)
    3. Az adatok feldolgozásának jogi alapja

     Az adatok feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (az EU általános adatvédelmi rendelete, GDPR) rendelkezéseivel és az összes helyi jogszabállyal összhangban történik.

     Az adatfeldolgozás jogi alapja az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) szakaszának a) pontja szerint a felhasználó egyértelmű hozzájárulása.

    4. Az adatfeldolgozás időtartama

     A felhasználó 2.4.1.2. pontban felsorolt személyes adatait addig kezeljük, amíg a termék elérhető és amíg az NNG támogatást nyújt a termékre, illetve amíg a felhasználó nem törli a fiókját a Webhelyen, illetve vissza nem vonja a hozzájárulását. A fentiek ellenére az NNG azonnal törli a felhasználó személyes adatait, ha a felhasználó azt kifejezetten kéri, vagy ha visszavonja a hozzájárulását, és az adatfeldolgozásnak érvényes nincs jogi alapja. Ha a felhasználó visszavonja a hozzájárulását, az nem érinti a beleegyezésével, még a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás törvényességét.

   2. A felhasználó személyes adatainak feldolgozása a hírlevelek küldésére vonatkozóan

    1. Az adatfeldolgozás célja

     Az NNG hírlevelek e-mailben történő küldésével tájékoztatja a felhasználókat az új termékekről és az akciókról, illetve egyéb reklámtevékenységekről. Hogy személyre szabott, a készülékével kapcsolatos hírleveleket küldhessünk a felhasználónak, és hogy javítsuk a felhasználói élményt és a felhasználók elégedettségét, az NNG profilkészítési technikákat használ a salesforce.com EMEA Limited mint adatfeldolgozó bevonásával, hogy információkat kapjon a felhasználó készülékéről, valamint annak használati helyéről.

    2. A felhasználó feldolgozott személyes adatainak köre

     • a felhasználó neve
     • a felhasználó e-mail-címe
     • a felhasználó tevékenységével kapcsolatos adatok

     A profilkészítési céllal feldolgozott adatok:

     • Az elküldött e-mailhez kapcsolódó felhasználói tevékenységek (azaz hogy megnyitották-e az e-mailt, hányszor kattintott rá a címzett, és elolvasta-e a címzett a teljes e-mailt)
     • a sikertelen hírlevélküldések aránya a felhasználó részére
     • a készüléken lévő operációs rendszer és annak verziószáma
     • a felhasználó által használt levelezőprogram típusa és verziószáma
     • a készülék típusa (beleértve a készülék gyártóját, azt, hogy a készülék telefonnak minősül-e vagy sem, valamint a képernyőfelbontást)
     • IP-cím és a földrajzi helyzettel kapcsolatos (geolokációs) adatok (azaz az országra/régióra vonatkozó adatok)
    3. Az adatok feldolgozásának jogi alapja

     Az adatok feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (az EU általános adatvédelmi rendelete, GDPR) rendelkezéseivel és az összes helyi jogszabállyal összhangban történik.

     Az adatok feldolgozásának jogi alapja:

     • a felhasználó egyértelmű hozzájárulása az adatvédelmi törvény 6. cikk (1) szakaszának a) pontja szerint és
     • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („reklámtörvény”) 6. cikkének (1) és (2) szakasza.

     A felhasználó a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazásban a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölve tud feliratkozni az NNG hírlevelére. A felhasználó bármikor visszavonhatja beleegyezését egy e-mailt küldve az NNG számára arról az e-mail-címről, amelyre nem szeretne a későbbiekben hírleveleket kapni, vagy hagyományos levelet küldve az NNG 1. fejezetben feltüntetett levelezési címére (székhelyének címére). A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben szereplő utasításokat követve is.

     Szeretnénk tájékoztatni, hogy a hírlevélről való leiratkozás nem érinti a beleegyezésével, még a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás törvényességét, és a hírlevélről való leiratkozás nem jelenti a fiókja megszüntetését is.

    4. Az adatfeldolgozás időtartama és feliratkozás a hírlevélre

     1. A felhasználó 2.4.2.2. pontban felsorolt személyes adatait addig kezeljük, amíg a készülékre kiadott frissítés elérhető és amíg az NNG támogatást nyújt a készülékre, illetve amíg a felhasználó nem törli a fiókját a Webhelyen, illetve vissza nem vonja a hozzájárulását. A fentiek ellenére az NNG azonnal törli a felhasználó személyes adatait, ha a felhasználó azt kifejezetten kéri, vagy ha visszavonja a hozzájárulását, és az adatfeldolgozásnak érvényes nincs jogi alapja. Ha a felhasználó visszavonja a hozzájárulását, az nem érinti a beleegyezésével, még a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás törvényességét.

     2. Az NNG bármikor, előzetes értesítés és mindenféle további felelősség és kötelezettség nélkül dönthet úgy, hogy nem küld több hírlevelet.

   3. Együttműködés a partnerrel, hogy tájékoztassuk a felhasználót azokról az elérhető tartalmakról és frissítésekről, amelyekre a felhasználó jogosult

    1. Az adatfeldolgozás célja

     Az NNG az alábbi célból adja át a 2.4.3.2. pontban részletezett adatokat a partner számára:

     Gépkocsivásárlás után a felhasználó jogosult frissítések és új tartalom letöltésére: (i) a térképgondozási (Mapcare) időszak alatt további díjfizetés nélkül és (ii) a térképgondozási időszak után díjfizetés ellenében.

     Mivel műszaki oldalról az NNG a frissítés szállítója, bizonyos információknak csak az NNG van birtokában (pl. hogy a felhasználó frissítette-e már a szoftvert vagy a tartalmat). Így, hogy a Felhasználó jó minőségű szolgáltatást kaphasson, és olyan felhasználók ne kapjanak értesítést, akik már letöltötték az új tartalmat, az NNG átadja a 2.4.3.2. pontban részletezett adatokat a partner számára. A partner az átadott személyes adatokat arra használja, hogy tájékoztassa a felhasználót az új termékekről a térképgondozási (Mapcare) időszak alatt és után.

    2. A felhasználó feldolgozott személyes adatainak köre

     • alvázszám (VIN)
     • az utolsó frissítés dátuma
     • a frissítés verziószáma
     • kuponkód vagy előre fizetett kód

     Mind az NNG, mind a partner rendelkezik az összes érintett alvázszámot tartalmazó adatbázissal. A fenti adatokat (az utolsó frissítés dátuma, a frissítés verziószáma, kuponkód vagy előre fizetett kód) az NNG rendszere állítja elő, és a két alvázszám-adatbázis összevetésével lehet kialakítani.

    3. Az adatok feldolgozásának jogi alapja

     Az adatfeldolgozás jogi alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) f) pontja értelmében az NNG és a partner jogos érdeke lesz.
     Az NNG mérlegelő ellenőrzést végzett a jogos érdek tekintetében. A mérlegelő ellenőrzés eredménye az volt, hogy az NNG jogos érdeke (azon érdeke, hogy jó minőségű szolgáltatást nyújtson a felhasználóknak) törvényes jogi alapot teremt az adatfeldolgozásra. Az NNG jogos érdeke magasabb rendű, mint az adatok alanyainak jogai és érdeke, és nincs aránytalanul negatív hatása az adat alanyának jogaira és érdekeire, mert

     • az kétségtelenül a felhasználó érdeke, hogy értesítést kapjon az elérhető új frissítésekről
     • a felhasználó észszerűen elvárhatja személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozását
     • csak a személyes adatok korlátozott mennyisége lesz átadva a partnernek, olyan adatok, amelyeket a partner más csatornákon át nem szerezhetne meg, mert azokat technikailag az NNG rendszere állítja elő
     • az NNG megfelelő biztonsági intézkedéseket tett annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse a negatív következmények kockázatát
    4. Az adatfeldolgozás időtartama

     A felhasználó 2.4.3.2. pontban felsorolt személyes adatait addig kezeljük, amíg a készülékre kiadott frissítés elérhető és amíg az NNG támogatást nyújt a készülékre, illetve amíg a felhasználó nem törli a fiókját a Webhelyen. A fentiektől függetlenül az NNG azonnal törli a Felhasználó személyes adatait, ha a Felhasználó ezt kifejezetten kéri.

    5. Adatkezelőnek minősülő partner

     1. A személyes adatokat adatkezelőnek minősülő partner számára adjuk át. A partner a személyes adatokat az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) területén dolgozza fel és tárolja.

     2. A partner adatkezelőnek minősül, és ezen adatokat a saját adatvédelmi szabályzatával összhangban dolgozza fel. Jelen Szabályzat erre az adatfeldolgozásra nem terjed ki.

     3. A 2.4.3.2. pontban ismertetett személyes adatok átadása után a partner a közvetlen felelős ezen adatok feldolgozásáért. Amennyiben bármilyen panasz merülne fel az adatfeldolgozással kapcsolatban, ezen dátumtól fogva a felhasználónak közvetlenül a partnernek kell jeleznie ezen panaszokat.

  5. Adatfeldolgozó

   Ahhoz, hogy teljesíteni tudja adatkezelői szerepét, az NNG-nek együtt kell működnie az alább felsorolt adatfeldolgozókkal. Az NNG fenntartja a jogot az adatfeldolgozók bármikori lecserélésére.

   Az adatfeldolgozó neve Az NNG nevében végzett adatfeldolgozási tevékenység és azon személyes adatok listája, amelyekhez az adatfeldolgozó hozzáfér

   Microsoft Azure

   A cég neve: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
   Cím: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Ireland
   Webhely:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   Elérhetőség:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   A Microsoft Azure felhőben végzett számítási szolgáltatásokat nyújt az NNG részére.

   A Microsoft hozzáfér a felhasználók jelen dokumentumban felsorolt összes személyes adatához.

   salesforce.com

   A cég neve: salesforce.com EMEA Limited
   Cím: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Egyesült Királyság
   Webhely:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   Elérhetőség:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   A salesforce.com az alábbi célokból végez adatfeldolgozást:

   Hírlevelek küldése

   A salesforce.com internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) biztosít az NNG számára, amelyen keresztül az NNG kezelni tudja a felhasználóknak való hírlevélküldést. Az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az NNG által a Rendszerbe feltöltött tartalomhoz.

   A Rendszert az alábbi célokra használják:

   • a felhasználó személyes adatainak tárolása a fentebb a 2.4.2.2. pontban ismertetettek szerint
   • hírlevelek küldése a felhasználóknak

   Automatizált feldolgozási módszerekkel feldolgozott adatok:

   • az elküldött hírlevélhez kapcsolódó felhasználói tevékenységek elemzése (különös tekintettel arra, hogy megnyitották-e a hírlevelet, hányszor kattintott rá a címzett, és elolvasta-e a címzett a teljes hírlevelet)
   • a sikertelen küldések arányának elemzése (pl. olyan esetekben, amikor az e-mail-cím érvénytelen, vagy a hírlevelet a levelezőrendszer levélszemétnek minősíti)
   • adatok gyűjtése a felhasználó regisztrált készülékéről és annak földrajzi helyzetéről (a készüléken lévő operációs rendszer és annak verziószáma, a felhasználó által használt levelezőprogram típusa és verziószáma, a készülék típusa (beleértve a készülék gyártóját, azt, hogy a készülék telefonnak minősül-e vagy sem, valamint a képernyőfelbontást), a készülék IP-címe és a földrajzi helyzetével kapcsolatos (geolokációs) adatok (azaz az országra/régióra vonatkozó adatok))

   A felhasználónak a 2.4.2.2. pontban felsorolt adatait a Rendszeren és az NNG kiszolgálóin is tároljuk.

   Ügyfélszolgálat biztosítása

   A salesforce.com internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) biztosít az NNG számára, amelyen keresztül az NNG kezelni tudja a felhasználóknak nyújtott ügyfélszolgálatot. Az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az NNG által az ügyfélszolgálati rendszerbe feltöltött tartalomhoz.
   Az ügyfélszolgálati rendszer a beépített, az internetes és az élő csevegésen alapuló ügyfélszolgálat üzemeltetésére szolgál.

   A felhasználónak a 2.4.3.2. pontban felsorolt adatait az ügyfélszolgálati rendszerben és az NNG kiszolgálóin is tároljuk.

  6. Sütik

   1. Az NNG ezennel tájékoztatja, hogy a Webhely vagy a Toolbox bizonyos részeinek letöltésekor a webkiszolgáló automatikusan kis adatfájlokat (ún. „sütiket” vagy angolul is elterjed nevükön cookie-kat) küld a felhasználó készülékére. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Az adatfájlokra a Webhely és a Toolbox megfelelő működéséhez van szükség, és adatokat gyűjtenek olyankor, amikor a felhasználó felkeresi a Webhelyet vagy belép a Toolbox alkalmazásba.

   2. A felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát eseti alapon, illetve a böngésző beállításaival teljesen letilthatja a sütik használatát. Ha szeretne többet megtudni a sütikről, keresse fel a következő webhelyet: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a felhasználó a sütik teljes letiltását választja, a Webhely egyes weblapjaihoz és a Toolbox egyes szolgáltatásaihoz csak korlátozott mértékben tud majd hozzáférni.

  7. A süti típusa A süti célja Az adatok feldolgozásának jogi alapja A sütik megőrzési időtartama
   Google Analytics A Webhely és a Toolbox a Google Analytics eszközt használva gyűjti és elemzi az arra vonatkozó adatokat, hogy hogyan használja a felhasználó a Webhelyet és a Toolbox alkalmazást. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy jelentéseket állítsunk össze, és javítsuk a Webhelyet és a Toolbox alkalmazást. Az adatok gyűjtése személyhez nem köthető formában történik, például hogy hányan keresték fel a Webhelyet és használták a Toolbox alkalmazást, honnan érkeztek a Webhelyre és a Toolbox alkalmazásba, és mely weblapokat nézték meg a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazáson belül. Az így gyűjtött adatok alapján nem lehet eljutni a felhasználóhoz. A Google adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide. A felhasználó beleegyezése. A Google Analytics sütijei akkor jönnek létre, amikor a felhasználó felkeres egy olyan webhelyet, amelyre érvényes Google Analytics-követőkód van telepítve. A sütiket a felhasználó böngészője tárolja, a fenti dátumtól számított legfeljebb 2 évig. További tudnivalókért kattintson ide.
   Google AdWords (Google továbbreklámozás) A külső szolgáltatók, köztük a Google is, tárolják, ha egy felhasználó korábban már felkereste a Webhelyet vagy a Toolbox alkalmazást, és ezeket az információkat használják fel arra, hogy a Google partnereinek webhelyein megjelenítsék az NNG hirdetéseit a felhasználó számára.
   A Webhely vagy a Toolbox felkeresésekor a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által készített egy vagy több sütit küldünk a felhasználó számítógépére, amely(ek) egyedileg azonosítja/azonosítják a felhasználó böngészőjét. A Google továbbreklámozó sütijeit a Google AdWords reklámrendszer használja. A Google sütijei emlékeznek arra, hogy a felhasználó hányszor kereste fel a Webhelyet vagy a Toolbox alkalmazást, valamint hogy milyen weblapokat nézett ott meg a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazással való böngészés során. A rögzített adatok tárolása személyhez nem köthető módon történik.

   A felhasználók a Google továbbreklámozó sütijeit a Google-hirdetések beállítása weblap sütik letiltására szolgáló lapján, a külső cégek sütijeit pedig a Network Advertising Initiative letiltási weblapján tilthatják le.
   A felhasználó beleegyezése. Az AdWords-sütik 90 nappal azután járnak le, hogy a felhasználó felkereste a Webhelyet vagy a Toolbox alkalmazást.
   További tudnivalókért kattintson ide.
   Munkamenet-azonosító A munkamenetsütik a felhasználó felismerését teszik lehetővé a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazásban.
   Erre a funkcióra a legjobb példa a Toolbox bevásárlókosár szolgáltatása. Amikor a felhasználó felkeres egy katalógusweblapot, és kiválaszt néhány terméket, a munkamenetsüti emlékszik arra, hogy miket választott ki, így a bevásárlókosárban lesznek a kiválasztott áruk, amikor fizetni szeretne.
   A felhasználó beleegyezése. Az adatokat az adott munkamenet végéig őrzi meg a rendszer. Azt követően az összegyűjtött adatok nem lesznek elérhetőek.
   Készülék Ezek a sütik emlékeznek arra, milyen készüléket választott a felhasználó, így a Toolbox az adott készülékre tud ugrani, amikor a felhasználó legközelebb bejelentkezik a Toolbox alkalmazásba. A felhasználó beleegyezése. A sütiket a felhasználó böngészője tárolja, a fenti dátumtól számított legfeljebb 3 évig.
   Automatikus bejelentkezés Ezek a sütik emlékeznek a felhasználó bejelentkezési adataira, és a következő bejelentkezéskor automatikusan kitöltik a bejelentkezési űrlapot. A felhasználó beleegyezése. A sütiket a felhasználó böngészője tárolja, a fenti dátumtól számított legfeljebb 6 hónapig.
  8. Adatbiztonság

   1. Az NNG betart a személyes adatok biztonságára vonatkozó minden előírást, ezért mind az NNG, mind felhatalmazott adatfeldolgozói megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosítanak a személyes adatok védelmére, és megfelelő eljárási szabályokat alkalmaznak az EU általános adatvédelmi rendelete és az összes vonatkozó helyi jogszabály bizalmas adatkezelésre és az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó előírásainak betartása érdekében.

   2. A salesforce.com megfelel az adatbiztonság-kezelő rendszerekre (ISMS) vonatkozóan az ISO 27001 nemzetközi szabványban megadott követelményeknek és az ISO 27018 szabvány előírásainak. A salesforce.com egy független harmadik féltől kapta adatbiztonság-kezelő rendszereire az ISO 27001/27018 minősítést.

  9. Jogok és azok érvényesítése

   1. Az NNG-nek megadott személyes adatokkal szemben elvárás, hogy valósak, teljesek és minden szempontból pontosak legyenek. A felhasználó beleegyezik, hogy késedelem nélkül értesít bennünket a személyes adataiban beállt minden változásról az NNG-nek az 1. fejezetben megadott e-mail-címén.

   2. A felhasználó az alábbi jogokat gyakorolhatja az NNG adatkezelési tevékenységével kapcsolatban:

    • tájékoztatást kérhet személyes adatainak feldolgozásáról
    • kérheti személyes adatainak helyesbítését
    • kérheti személyes adatainak törlését vagy feldolgozásának korlátozását
    • kifogással élhet az NNG általi adatfeldolgozás ellen
    • kérheti az adatok hordozhatóvá tételét
   3. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a vele kapcsolatos adatokról és az ezeken az NNG által végzett adatfeldolgozásról, különösen arról, milyen személyes adatokat tárol róla az NNG; arról, hogy milyen forrásokból szerezték be az adatait; az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; ha személyes adatait az NNG másnak is átadja, ennek jogalapjáról, és hogy kiknek adja át; valamint a személyes adatait érintő minden adatvédelmi eseményről. Ehhez e-mailt kell küldenie az NNG e-mail-címére, vagy levelet a levelezési címére (székhelyének címére); mindkettő az 1. fejezetben van feltüntetve. Az NNG-nek a személyes adatok feldolgozásáról a kérés kézhezvétele után 1 hónapon belül írásban kell tájékoztatnia a felhasználót. A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését is.

   4. A felhasználó kérheti az NNG által az EU általános adatvédelmi rendeletének 20. cikkében leírt feltételek mellett feldolgozott személyes adatainak rendszerezett, általánosan használt és géppel olvasható formátumú másolatát is.

    A felhasználónak jogában áll átadni személyes adatait más adatkezelőnek, vagy ha ez műszakilag kivitelezhető, kérheti az NNG-t, hogy közvetlenül adja át személyes adatait más adatkezelőnek az EU általános adatvédelmi rendeletének 20. cikkében leírtak szerint.

   5. Ha személyes adatai pontatlanok, kérheti, hogy az NNG helyesbítse azokat, feltéve, hogy a helyes adatok az NNG rendelkezésére állnak.

   6. Személyes adatait kérésére a hatályos törvényekkel összhangban töröljük. Az adatok törlésére irányuló kérést az NNG 1.fejezetben feltüntetett e-mail-címén vagy levelezési címén (a székhely címén) kell megtenni. Az NNG-nek minden tárolt személyes adatot törölnie kell jelen Szabályzattal összhangban, eltüntetve a felhasználó személyes adatait, véglegesen és visszafordíthatatlan módon személyhez nem köthetővé téve azokat.

   7. Tájékoztatjuk, hogy adatait nem töröljük, ha azok feldolgozását megköveteli a törvény, vagy a vonatkozó jogszabályok értelmében egyéb kivétel alá esnek.

   8. A felhasználónak az alábbi esetekben joga van kifogással élni az adatok NNG általi feldolgozásának korlátozása érdekében:

    1. A felhasználó úgy gondolja, hogy a feldolgozott adatok pontatlanok, annyi ideig, ameddig az NNG nem képes elvégezni a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

    2. A feldolgozás törvénytelen, és a felhasználó tiltakozik személyes adatainak törlése ellen – jogosult arra, hogy a törlés helyett személyes adatainak korlátozását kérje.

    3. Az NNG-nek már nincs szüksége a felhasználó személyes adataira feldolgozás céljából, de a felhasználó azt kéri, hogy az NNG folytassa személyes adatainak feldolgozását, mert az jogigény megteremtését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

    4. A felhasználó tiltakozott a feldolgozás ellen, annyi ideig, ameddig meg nem történik annak igazolása, hogy az NNG jogalapja felülírja a felhasználóét.

   9. A felhasználónak bármikor joga van az itt ismertetett módon tiltakozni a vonatkozó törvények értelmében bizonyos feltételek alá eső személyes adatainak feldolgozása ellen, és külön tiltakozhat személyes adatainak közvetlen reklámcélokból való feldolgozása ellen, beleértve a profilkészítést is. Ebben az esetben az NNG a továbbiakban nem dolgozza fel a felhasználó személyes adatait, kivéve, ha az NNG a feldolgozásra vonatkozó olyan kötelező érvényű jogalapot mutat be, amely felülírja a felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos érdekeit, jogait és szabadságát, vagy ha az adatfeldolgozás jogigény megteremtését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

   10. A felhasználó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) nyújthat be panaszt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefonszám: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az állampolgársága vagy a tartózkodási helye szerinti adatvédelmi hatóságnál teheti meg ugyanezt.

   11. Ha jogait megsértették, az adatvédelmi törvény előírásai értelmében a panasz NAIH-hoz történő benyújtásától függetlenül bírósághoz is fordulhat. Az eljárás lefolytatása a felhasználó döntésétől függően indulhat a felhasználó állandó vagy ideiglenes lakcíme szerint illetékes bíróságon. Jogi eljárás kezdeményezése előtt érdemes lehet megbeszélni a panaszt az NNG-vel.

   12. A felhasználó jogait és jogorvoslati lehetőségeit az adatvédelmi törvény 14–18. és 21–23. szakasza, illetve az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 15–21.cikke részletesen szabályozza.

  10. Kapcsolat az NNG-vel

   Véleménye fontos számunkra. Ha valamilyen megjegyzése vagy kérdése van, vagy szeretne többet megtudni az NNG-nél végzett adatfeldolgozásról, küldjön egy e-mailt vagy levelet az NNG 1. fejezetben feltüntetett e-mail-címére vagy levelezési címére. A beküldött adatokat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk észszerű időn belül keresni fogja.