SAMMENDRAG AV RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

Dette er et kort sammendrag av Retningslinjene for Personvern (heretter kalt «Retningslinjer») med hensyn til behandling av personopplysninger som utføres av NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company (registrert sted: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungarn; selskapets registreringsnummer: Cg.01-09-891838; skattenummer: 13357845-2-44; e-/post adresse: info@naviextras.com) (heretter referert til som «NNG»). Mer detaljert informasjon om behandling av personopplysninger finnes i den fullstendige versjonen av Retningslinjene som er tilgjengelig nedenfor. Vær oppmerksom på at bare den fullstendige versjonen av Retningslinjene anses som fullstendig og tilstrekkelig informasjon. Formålet med dette sammendraget er å gi en bedre forståelse av behandlingen av personopplysninger utført av NNG.

Formålet med databehandling Gi tilgang til Produkter og administrere registrering på Webområdet og for InControlTouch Mapupdater (eller en annen kanal gitt av NNG) Sende nyhetsbrev Samarbeid med Partneren for å informere Brukeren om tilgjengelig Innhold og Oppdateringer som Brukeren har krav på
Relevant punkt av Retningslinjene: 2.4.3.
Dataansvarlig
 • NNG
 • NNG
 • NNG
 • Partner
Omfanget av behandlede personopplysninger
 1. Informasjon i forbindelse med registrering av Brukeren er behandlet:
  • Brukers navn;
  • Brukers e-postadresse;
  • Brukers hashet passord;
  • Brukers adresse/fakturaadresse;
  • Land med hjemmeadresse eller midlertidig adresse;
  • Brukeraktivitet.
 2. Behandlet informasjon knyttet til gjenkjenning av Enheten:
  • merke og modell for identifisering av Enheten;
  • SWID (en ID opprettet fra VIN ved hjelp av en enveis hash-funksjon);
  • IMEI (Internasjonal mobil enhet identitet)-nummer;
  • Programvareversjon;
  • første gangs bruk (tidspunktet for den første GPS-fikseringen av Enheten);
  • VIN.
 • Brukers navn;
 • Brukers e-postadresse;
 • data behandlet via automatisk behandling:
  • Brukerens interaksjon med de leverte nyhetsbrevene (dvs. om e-posten ble åpnet, hvor mange ganger adressaten klikket på den, om adressaten leste hele e-posten) og spesielt om hyppigheten av avvisning av e-postene;
  • OS og OS-versjon av Enhet;
  • type og versjon av Brukerens e-postklient;
  • type Enhet (inkludert Enhetens produsent, om Enheten kvalifiserer som en telefon, skjermoppløsning)
  • IP-adresse og data om Enhetens plassering (dvs. informasjon om land/region).
 • VIN;
 • dato for siste Oppdatering;
 • versjon av Oppdatering;
 • kupongkode eller forhåndsbetalt kode.
Juridisk grunnlag
 • Brukers samtykke.
 • Brukers samtykke.
 • Perioden der Produktet er tilgjengelig og støttet av NNG, eller til Brukeren kansellerer kontoen sin eller tilbakekaller sitt samtykke.
Dataprosessor
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • Salesforce.com

Dataoverføring

NNG kan overføre følgende data fra Brukeren til en Partner innenfor EØS:
 • VIN;
 • dato for siste Oppdatering;
 • versjon av Oppdatering;
 • kupongkode eller forhåndsbetalt kode.

Se detaljert beskrivelse av slik dataoverføring under punkt 2.4.3 i disse Retningslinjene.

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Disse Retningslinjene for Personvern (heretter kalt «Retningslinjer») ble lagt ut og gjelder fra 24 mai 2018.

 1. DEFINISJONER

  Tilkoblede Tjenester betyr stedsbaserte tjenester (lokale søk, trafikkinformasjon, drivstoffpris, værinformasjon osv.) som krever en form for Internett-tilkobling (datatilgang via et SIM-kort eller Bluetooth, trådløs Internett-tilgang, TMC-mottaker osv.) på din Enhet.

  Innhold betyr kart, interessepunkter, 3D-innhold, stemmer, språkfiler og annet navigasjonsrelatert innhold som kan lastes opp på Enheten din og brukes med Programvaren.

  Cookie betyr en liten tekstfil som er plassert på harddisken din av en webserver, og som brukes av Webområdet og InControlTouch Mapupdater som beskrevet nedenfor i punktet Personvern.

  Enhet betyr bilens navigasjonssystem som er bygget inn i kjøretøyet.

  Gratisprodukt betyr Oppdateringer, Innhold og Tilkoblede Tjenester som Brukeren har gratis krav på i Mapcare-perioden.

  Personvernforordningen eller GDPR betyr Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike opplysninger, og opphevelse av direktiv 95/46/EF.

  Mapcare-perioden betyr treårs-perioden mens Gratisproduktet er tilgjengelig og leveres til Brukeren.

  NNG betyr NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company (utvikling av programvare av kommersielt selskap med begrenset ansvar) som leverer Programvaren og Produktet.

  Registrert kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungarn
  Registreringsrett: Budapest-hovedstad Regional domstol (Fővárosi Törvényszék)
  Firmaets registreringsnummer: Cg.01-09-891838
  Skattenummer: 13357845-2-44
  E-postadresse: info@naviextras.com
  Webområde: www.nng.com

  Partner betyr følgende enheter kollektivt:

  Jaguar Land Rover Limited (Registrert Kontor: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF.REGISTERT I ENGLAND NR: 1672070)

  Personvernlov betyr Lov CXII av 2011 om retten til informativ selvbestemmelse og informasjonsfrihet.

  Produkt betyr Oppdateringer, Innhold og Tilkoblede Tjenester.

  Profilering betyr automatisk behandling av personopplysninger som oppført under punkt 2.4.2.2, for å gi Brukeren personlig tilpassede nyhetsbrev som er relevante for Brukeren og for dennes registrerte Enhet(er), for videre å kunne øke brukeropplevelsen og tilfredsheten;

  Webområde betyr jaguar.welcome.naviextras.com og landrover.welcome.naviextras.com.

  Programvare betyr navigasjonsprogramvaren som kjører på enheten.

  InControlTouch Mapupdater betyr et gratis programvareverktøy for PC og OSX som brukes til å laste ned Oppdateringer og Produkter fra NNG-servere og laste dem opp på Enheten.

  Oppdateringer betyr oppdateringer av Innhold og Programvare som leveres av Enhetens produsent eller Programvareutvikleren, og som gir tilleggsfunksjoner, nye versjoner av Innhold eller som fikser kjente Programvareproblemer.

  Bruker eller «du» betyr en registrert eller ikke-registrert besøkende på Webområdet og/eller i InControlTouch Mapupdater.

  Brukeraktivitet betyr plassering og data over brukeratferd (språkvalg på Webområdet eller i InControlTouch Mapupdater, produkter lagt i Brukerens handlekurv), søkehistorie på nettet, bruksmønstre (hyppighet/mønstre for pålogging).

  VIN (Vehicle Identification Number) betyr kjøretøyets unike serienummer.

 2. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

  1. Formålet med dette dokumentet

   Disse Retningslinjene fastsetter Vilkårene for hvordan den personlige informasjonen til den registrerte Brukeren (heretter kalt «Bruker» eller «du») behandles. Les nøye gjennom disse Vilkårene!

  2. Tilgjengelighet og oppdatering av dette dokumentet

   NNG forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Retningslinjene på eget grunnlag. Vi foreslår at du besøker Webområdet og InControlTouch Mapupdater fra tid til annen for den nyeste informasjonen, men du vil også bli informert om endring av disse Retningslinjene i tilfelle det skjer betydelige endringer (f.eks. juridisk grunnlag for behandling, omfanget av behandlede data, dataprosessoren, dataoverføring) av Retningslinjene.

  3. Dataansvarlig

   1. Brukerens Personopplysninger som er gitt eller generert på Webområdet og i InControlTouch Mapupdater, behandles av NNG som dataansvarlig.

   2. Brukerens leverte eller genererte personopplysninger er tilgjengelige for følgende personer innenfor NNG:

    • NNGs ansatte som er involvert i databehandlingen (inkludert IT-spesialister som utfører en rekke IT-oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av NNGs datasystem), som en del av deres rolle i NNG i forbindelse med å utføre sine oppgaver knyttet til formålet med disse Retningslinjene.
  4. Databehandlingsvirksomhet

   1. Behandling av Brukers personopplysninger for å gi tilgang til Produkter og administrere registrering på Webområdet og for InControlTouch Mapupdater (eller en annen kanal gitt av NNG)

    1. Formål med databehandling

     1. Levering av informasjon om Produkter til Brukeren.

     2. Levere de kjøpte Produktene til Brukeren.

     3. Administrere registrering på Webområdet og vedlikehold av Brukerens konto.

      Hvis Brukeren ønsker å laste ned eller kjøpe et Produkt, må han/hun registrere seg på Webområdet og laste ned InControlTouch Mapupdater gjennom koblingen som er tilgjengelig på Webområdet. Ved å registrere seg på Webområdet registrerer Brukeren seg også for InControlTouch Mapupdater.

    2. Omfanget av Brukerens behandlede personopplysninger

     1. Følgende informasjon i forbindelse med registrering av Brukeren er behandlet:

      • Brukers navn;
      • Brukers e-postadresse;
      • Brukers hashet passord;
      • Brukers adresse og fakturaadresse;
      • Land med hjemmeadresse eller midlertidig adresse;
      • Brukeraktivitet.
     2. Følgende informasjon i forbindelse med gjenkjenning av Enheten, er behandlet:

      • merke og modell for identifisering av Enheten;
      • SWID (en ID opprettet fra VIN ved hjelp av en enveis hash-funksjon);
      • IMEI (Internasjonal mobil enhet identitet)-nummer;
      • Programvareversjon;
      • første gangs bruk (tidspunktet for den første GPS-fikseringen av hovedenheten for navigasjon);
      • VIN.
    3. Rettslig grunnlag for databehandling

     Dataene behandles i samsvar med GDPR og alle relevante, lokale lover.

     Det rettslige grunnlaget for databehandling er Brukerens uttrykkelige samtykke gitt i henhold til punkt a) i GDPR paragraf 6 nr. 1.

    4. Databehandlingens varighet

     Brukerens personopplysninger som er spesifisert i punkt 2.4.1.2, behandles for perioden hvor et produkt er tilgjengelig og støttet av NNG eller til Brukeren kansellerer kontoen sin på Webområdet eller trekker tilbake sitt samtykke. Til tross for ovenstående skal NNG umiddelbart slette personopplysningene dine hvis du spesifikt ber om slettingen eller trekker tilbake samtykket og det ikke finnes gyldig rettslig grunn for databehandling. Hvis Brukeren trekker tilbake sitt samtykke, påvirker ikke dette lovligheten av databehandling basert på hans/hennes samtykke og utføring før slik tilbaketrekking.

   2. Behandling av Brukers personopplysninger for å motta nyhetsbrev

    1. Formålet med databehandling

     NNG sender nyhetsbrev via e-post for å informere Brukeren om nye Produkter og kampanjer eller andre markedsføringsaktiviteter. For å kunne gi deg tilpassede nyhetsbrev som er relevante for deg og din(e) Enhet(er), og for å øke brukeropplevelsen og tilfredsheten, bruker NNG metoder for Profilering med inkludering av salesforce.com EMEA Limited, som dataprosessor, for å kunne motta informasjon om din Enhet og det geografiske området der Enheten befinner seg.

    2. Omfanget av Brukerens behandlede personopplysninger

     • Brukers navn;
     • Brukers e-postadresse;
     • Data knyttet til Brukeraktivitet;

     Data behandlet for Profileringsformål:

     • Brukerens interaksjon med den leverte e-posten (dvs. om e-posten ble åpnet, hvor mange ganger adressaten klikket på den, om adressaten leste hele e-posten);
     • Hyppigheten av avvisning av nyhetsbrev sendt til Brukeren
     • OS og OS-versjon av Enhet;
     • type og versjon av Brukerens e-postklient;
     • type Enhet (inkludert Enhetens produsent, om Enheten kvalifiserer som en telefon eller i, skjermoppløsning)
     • IP-adresse og data om plassering (dvs. informasjon om land/region).
    3. Rettslig grunnlag for databehandling

     Dataene behandles i samsvar med GDPR og alle relevante, lokale lover.

     Det rettslige grunnlag for databehandling er

     • Brukerens samtykke gitt i henhold til punkt a) i GDPR paragraf 6 nr. 1 og
     • punktene 6 nr. 1 og 2 i lov XLVIII av 2008 om de grunnleggende krav og visse restriksjoner for kommersielle reklameaktiviteter («Reklameloven»).

     Brukeren kan abonnere på NNGs nyhetsbrev på Webområdet eller i InControlTouch Mapupdater ved å krysse av i den tilsvarende boksen. Brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke ved å sende en e-post til NNG fra e-postkontoen som hun/han ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev i, eller ved å sende en e-post til NNGs postadresse (det registrerte kontoret) som er angitt i punkt 1. Brukeren kan også når som helst si opp abonnementet sitt (ekskludere) ved å følge instruksjonene i nyhetsbrevet.

     Vennligst merk at kansellering av abonnement på nyhetsbrevet ikke påvirker lovligheten av databehandling basert på ditt samtykke og vandel før slik tilbaketrekking, og at kansellering av nyhetsbrev ikke er det samme som kansellering av kontoen.

    4. Varighet av databehandling og abonnement av nyhetsbrevet

     1. Brukerens personopplysninger som er spesifisert i punkt 2.4.2.2, behandles for perioden der Oppdateringen til din Enhet er tilgjengelig og Enheten støttes av NNG eller til du kansellerer kontoen din på Webområdet eller trekker tilbake samtykket ditt. Til tross for ovenstående skal NNG umiddelbart slette personopplysningene dine hvis du spesifikt ber om slettingen eller trekker tilbake samtykket og det ikke finnes gyldig rettslig grunn for databehandling. Hvis Brukeren trekker tilbake sitt samtykke, påvirker ikke dette lovligheten av databehandling basert på hans/hennes samtykke og utføring før slik tilbaketrekking.

     2. Vær oppmerksom på at NNG når som helst kan slutte å sende nyhetsbrev uten forvarsel eller ytterligere ansvar eller noen form for forpliktelse.

   3. Samarbeid med Partneren for å informere Brukeren om tilgjengelig Innhold og Oppdateringer som Brukeren har krav på

    1. Formålet med databehandling

     NNG overfører data definert under punkt 2.4.3.2 til Partneren for følgende formål:

     Etter kjøpet av kjøretøyet har Brukeren rett til å laste ned Oppdateringer og nytt Innhold (i) uten ekstra omkostninger under Mapcare-perioden og (ii) for en avgift etter at Mapcare-perioden er utløpt.

     Siden NNG er den tekniske leverandøren av oppdateringen, er noe informasjon tilgjengelig bare for NNG (f.eks. informasjon om hvorvidt Brukeren allerede har oppdatert Programvaren eller Innholdet). For å gi Brukeren god service og unngå å sende meldinger til en Bruker som allerede har lastet ned det nye Innholdet, overfører NNG dataene som er beskrevet under punkt 2.4.3.2, til Partneren. Partneren bruker de overførte personopplysningene for å informere Brukeren om de nye Produktene under og etter Mapcare-perioden.

    2. Omfanget av Brukerens behandlede personopplysninger

     • VIN;
     • dato for siste Oppdatering;
     • versjon av Oppdatering;
     • kupongkode eller forhåndsbetalt kode.

     Både NNG og Partneren har en database som inneholder alle relevante VIN. Ovennevnte informasjon (dato for siste Oppdatering, Oppdateringsversjon, kupong eller forhåndsbetalt kode) er data generert i NNG-systemet som kan etableres ved å sammenligne de to VIN-databasene.

    3. Rettslig grunnlag for databehandling

     Det juridiske grunnlaget for databehandling er NNG- og Partnerens legitime interesse som angitt i punkt f) i artikkel 6 nr. 1 i GDPR.
     NNG gjennomførte en balanse-test på legitim interesse. Konklusjonen på balanse-testen var at NNGs legitime interesse (interesse av å yte en god service til Brukerne) er et juridisk lovlig grunnlag for databehandlingen. Den legitime interessen til NNG overstyrer datasubjektenes rettigheter og interesser da dette ikke har en uforholdsmessig negativ innvirkning på datasubjektenes rettigheter og interesser, ettersom

     • Det er uten tvil i Brukerens interesse å bli varslet om nye tilgjengelige Oppdateringer;
     • Brukeren kan med rimelighet forvente slik behandling av sine personopplysninger;
     • bare en begrenset mengde personopplysninger vil bli overført, som ikke kan oppnås av Partneren fra noen annen kanal da den er teknisk generert i NNGs system, og
     • NNG implementerte egnede forholdsregler for å minimere risikoen for negative konsekvenser.
    4. Databehandlingens varighet

     Brukerens personopplysninger som er spesifisert i punkt 2.4.3.2, behandles for perioden der Oppdateringen til din Enhet er tilgjengelig og Enheten støttes av NNG eller til du kansellerer kontoen din på Webområdet. Til tross for ovenstående skal NNG umiddelbart slette dine personopplysninger hvis du spesifikt ber om sletting av dem.

    5. Partner som dataansvarlig

     1. Personopplysningene overføres til partneren, med partneren som fungerende dataansvarlig. Partneren behandler og lagrer personopplysningene i EØS.

     2. Partner kvalifiserer som dataansvarlig og slike data behandles av Partner i henhold til bestemmelsene i Retningslinjene for Personvern til Partneren. Slike databehandling omfattes ikke av disse Retningslinjene.

     3. Etter overføringen av personopplysningene som beskrevet i punkt 2.4.3.2, er Partneren direkte ansvarlig for behandlingen av slike data. Skulle noe krav oppstå i forbindelse med databehandlingen, skal Brukeren fra denne dato adressere slike krav direkte til Partneren.

  5. Dataprosessor

   For å kunne oppfylle formålene som dataansvarlig, samarbeider NNG med dataprosessorene som er oppført nedenfor. NNG forbeholder seg retten til når som helst å endre dataprosessorene.

   Navnet på dataprosessoren Databehandling som er utført på vegne av NNG, og liste over personopplysninger som dataprosessoren har tilgang til

   Microsoft Azure

   Selskapsnavn: Microsoft Irland Operations, Ltd.
   Adresse: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Irland
   Webområde:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   Kontakt:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   Microsoft Azure leverer sky-databehandlede tjenester til NNG.

   Microsoft har tilgang til alle Personopplysningene til Brukerne som er oppført i dette Dokumentet.

   Salesforce.com

   Selskapets navn: salesforce.com EMEA Limited
   Adresse: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK
   Webområde:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   Kontakt:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   Salesforce.com utfører databehandling for følgende formål:

   Sende nyhetsbrev

   Salesforce.com forsyner NNG med et elektronisk system («System»), som NNG benytter til å administrere sending av nyhetsbrev til Brukere. Dataprosessoren har ikke tilgang til innholdet som er lastet opp av NNG til Systemet.

   Systemet brukes til følgende formål:

   • Lagring av Brukerens personopplysninger beskrevet i punkt 2.4.2.2. ovenfor;
   • Send nyhetsbrev til Brukere;

   Data behandlet via automatisk behandlingsmetode

   • Analysere Brukerens interaksjon med det leverte nyhetsbrevet (spesielt om nyhetsbrevet ble åpnet, hvor mange ganger adressaten klikket på det, om adressaten leste hele nyhetsbrevet);
   • analysere hyppigheten av avvisning (f.eks. tilfeller der e-postadressen er ugyldig eller nyhetsbrevet er oppført som søppelpost)
   • Innhente data om Brukerens registrerte Enhet og dens plassering (Enhetens OS og OS-versjon; type og versjon av Brukerens e-postklient; type Enhet (inkludert Enhetens produsent, om Enheten kvalifiserer som telefon eller ei, skjermoppløsning); IP-adresse og data om plassering (dvs. informasjon om land/region)).

   Brukerdata oppført under punkt 2.4.2.2 er lagret både i Systemet og på NNGs servere.

   Levering av Kundestøtte

   Salesforce.com forsyner NNG med et elektronisk system («System for Kundestøtte»), som NNG benytter til å administrere sending av Kundestøtte til Brukere. Dataprosessoren har ikke tilgang til innholdet som er lastet opp av NNG til Systemet for Kundestøtte.
   Systemet for Kundestøtte brukes til å operere innebygd, nett- og chat-basert Kundestøtte.

   Brukerdata oppført under punkt 2.4.3.2 er lagret både i Systemet for Kundestøtte og på NNGs servere.

  6. Cookies

   1. NNG informerer deg med dette om at hvis du laster ned bestemte deler av Webområdet eller InControlTouch Mapupdater, vil små datafiler («Cookies») automatisk bli sendt av webserveren til Enheten din. I visse tilfeller kan disse datafilene anses som personopplysninger under de gjeldende lover om personvern. Disse datafilene er nødvendige for riktig bruk av Webområdet og InControlTouch Mapupdater og brukes til å innhente informasjon om Brukerens besøk på Webområdet og i InControlTouch Mapupdater.

   2. Brukeren kan akseptere eller avvise Cookies fra gang til gang eller avvise alle Cookies ved å tilpasse innstillingene for nettleseren. For å finne ut hvordan dette gjøres, og for å lære mer om Cookies kan du se: https://www.youronlinechoices.eu/. Hvis Brukeren velger å avvise alle Cookies, vil tilgangen til enkelte funksjoner på Webområdet og i InControlTouch Mapupdater begrenses.

  7. Type Cookie Formålet med Cookies Rettslig grunnlag for databehandling Periode for oppbevaring av Cookies
   Google Analytics Webområdet og InControlTouch Mapupdater bruker Google analyseverktøy til å innhente og analysere informasjon om hvordan Brukeren bruker Webområdet og InControlTouch Mapupdater. Vi bruker informasjonen til å lage rapporter og til å forbedre Webområdet og InControlTouch Mapupdater. Dataene samles inn i en anonymisert form som blant annet omfatter antall Brukere av Webområdet og InControlTouch Mapupdater, fra hvor Brukerne kom til Webområdet og InControlTouch Mapupdater, samt hvilke sider de besøkte innenfor Webområdet og InControlTouch Mapupdater. De innsamlede dataene kan ikke spores tilbake til Brukeren. For mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern, klikk her. Brukers samtykke. Googles analyseverktøy for Cookies opprettes så snart Brukeren besøker et webområde der en gyldig sporingskode for Googles analyseverktøy er installert. Cookies vil holdes i Brukerens nettleser i maksimalt 2 år fra ovennevnte dato. For mer informasjon kan du klikke her.
   Google AdWords (Google Videresalg) Tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert Google, lagrer Brukerens tidligere besøk ved Webområdet og InControlTouch Mapupdater og bruker denne informasjonen til å vise NNGs annonser til Brukeren på webområdene til Google sine partnere.
   Når du besøker Webområdet eller InControlTouch Mapupdater, sender vi en eller flere Cookies som leveres av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), til datamaskinen din som unikt identifiserer nettleseren din. Googles Cookies for videresalg brukes gjennom Google AdWords. Cookies som leveres av Google, husker antall og tidspunkt for besøk på Webområdet og i InControlTouch Mapupdater, samt underordnede sider som Brukeren ser under surfingen på Webområdet og i InControlTouch Mapupdater. De registrerte dataene lagres anonymt.

   Brukeren kan blokkere Googles Cookies for videresalg på siden for blokkeringer i Innstillinger for Google Ads, og kan også blokkere tredjeparts Cookies på Network Advertising Initiative sin side for blokkeringer.
   Brukers samtykke. AdWords Cookies utløper 90 dager etter at Brukeren besøkte Webområdet eller InControlTouch Mapupdater.
   For mer informasjon kan du klikke her.
   Økt-ID Med økt-Cookies gjenkjennes Brukeren innenfor Webområdet og i InControlTouch Mapupdater.
   Det vanligste eksempelet på denne funksjonaliteten er handlekurven i InControlTouch Mapupdater. Når Brukeren besøker en side i en katalog og velger noen elementer, husker øktbaserte Cookies valget slik at handlekurven inneholder de valgte elementene når Brukeren er klar til å sjekke ut.
   Brukers samtykke. Informasjonen lagres til slutten av den aktuelle økten. Etter det vil den innhenetede informasjonen ikke lenger være tilgjengelig.
   Enhet Disse Cookies husker Brukerens valg av Enhet slik at InControlTouch Mapupdater kan navigere til den bestemte enheten når Brukeren logger seg på InControlTouch Mapupdater neste gang. Brukers samtykke. Cookies vil holdes i Brukerens nettleser i maksimalt 3 år.
   Automatisk pålogging Disse Cookies husker Brukerens påloggingsinformasjon og fyller ut påloggingsskjemaet automatisk neste gang Brukeren starter påloggingsprosedyren. Brukers samtykke. Cookies vil holdes i Brukerens nettleser i maksimalt 6 måneder.
  8. Datasikkerhet

   1. NNG observerer alle gjeldende forskrifter for sikkerheten til personopplysninger, og derfor implementerer både NNG og den autoriserte dataprosessoren egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger og etablere tilstrekkelige rettsregler for å håndheve bestemmelsene til GDPR og alle relevante lokale lover om konfidensialitet og sikkerheten for databehandling.

   2. Salesforce.com samsvarer med kravene til et administrasjonssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) spesifisert i den internasjonale standarden ISO 27001, og oppfyller kravene til ISO 27018. Salesforce.com har oppnådd sertifiseringen ISO 27001/27018 for sin ISMS fra en uavhengig tredjepart.

  9. Rettigheter og håndhevelse

   1. Eventuell personlig informasjon som du oppgir for NNG, mål være sann, fullstendig og nøyaktig på alle områder. Du godtar å varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i dine personopplysninger via NNGs e-postadresse som er angitt i punkt 1.

   2. Brukeren kan utøve følgende rettigheter i forhold til NNGs databehandling:

    • Be om informasjon om behandlingen av hans/hennes personopplysninger;
    • Be om korrigering av hans/hennes personopplysninger;
    • Be om sletting av hans/hennes personopplysninger eller begrenset behandling av hans/hennes personopplysninger.
    • Avvise NNGs behandling av personopplysninger;
    • Be om data-flyttbarhet.
   3. Du har rett til på be om informasjon om data relatert til deg og behandling utført av NNG, og spesielt informasjon om hvilke opplysninger knyttet til deg som er blitt lagret; kildene de ble hentet fra; formålet, begrunnelsen og varigheten av behandlingen; hvis dine personopplysninger er gjort tilgjengelige for andre, det juridiske grunnlaget og mottakerne; og eventuelle hendelser rundt datasikkerheten til dine personopplysninger ved å sende en e-post eller brev til e-postadressen eller postadressen (registrert kontor) angitt i punkt 1. NNG skal gi skriftlig informasjon om behandlingen av dine personopplysninger innen 1 måned etter mottak av forespørselen. Du kan også be om korrigering av personopplysningene dine.

   4. Du har rett til å be om en strukturert, vanlig og maskinlesbar formatert kopi av dine personopplysninger som NNG behandler, underlagt betingelsene som er angitt i paragraf 20 av GDPR.

    Du har rett til å overføre dine personopplysninger til en annen ansvarlig eller, der det er teknisk mulig, du kan be NNG om å overføre dine personopplysninger direkte til en annen ansvarlig, som angitt i paragraf 20 i GDPR.

   5. Hvis personopplysningene dine er unøyaktige, kan du be om at NNG retter opp slik informasjon, forutsatt at de riktige data er tilgjengelige hos NNG.

   6. Dine personopplysninger skal slettes på din forespørsel i henhold til gjeldende lover. Din forespørsel om data-sletting kan sendes til NNG ved hjelp av e-postadressen (registrert kontor) som er angitt i punkt 1. NNG skal slette alle lagrede personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene ved å gjøre dem anonyme på en permanent og ikke-reversibel måte.

   7. Vær oppmerksom på at dataene dine ikke vil bli slettet hvis behandlingen er påkrevd ved lov, eller andre unntak gjelder under den gjeldende loven.

   8. Du har rett til begrenset behandling fra NNG i følgende tilfeller:

    1. du mener at personopplysningene dine ikke er nøyaktige, i en periode som gjør det mulig for NNG å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene dine;

    2. behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene dine, du har rett til å be om begrenset bruk i stedet;

    3. NNG trenger ikke lenger personopplysningene dine for det formål å behandle dem, men du krever at NNG fortsetter behandlingen for etablering, utøving eller forsvar av dine rettslige krav;

    4. du har motsatt deg behandling i en periode i påvente av verifiseringen om den legitime begrunnelsen til at NNG tilsidesetter de av dine.

   9. Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine på visse vilkår i henhold til gjeldende lover; du kan i tillegg motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering, slik det er beskrevet her. I dette tilfellet vil NNG ikke lenger behandle personopplysningene med mindre NNG kan vise til overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter datasubjektets interesser, rettigheter og frihet relatert til personvern, eller hvis behandling er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

   10. Du kan sende en klage i forhold til behandlingen av dine personopplysninger til den nasjonale myndighet for databeskyttelse og informasjonsfrihet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postadresse: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefon: +36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; epost: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller til myndigheten for personvern i hjemlandet ditt eller landet der du bor.

   11. Uavhengig av å sende en klage til NAIH, hvis dine rettigheter er krenket, kan du henvende deg til retten i henhold til bestemmelsene i Personvernloven. Etter din beslutning kan prosedyren lanseres for domstolen i den jurisdiksjon der du er bosatt eller du har en midlertidig adresse. Før du starter en juridisk prosedyre kan det være nyttig å diskutere klagen med NNG.

   12. Dine detaljerte rettigheter og rettsmidler er angitt i underpunktene 14–18 og 21–23 i Personvernloven og i Paragrafene 15–21 i GDPR.

  10. Kontakte NNG

   Vi verdsetter din mening. Hvis du har kommentarer eller spørsmål eller ønsker å få mer informasjon om databehandling ved NNG, vennligst send en e-post eller brev til e-postadressen eller postadressen som er angitt i punkt 1. Vi vil behandle den innleverte informasjonen konfidensielt. Vår representant vil kontakte deg innen rimelig tid.